• Staff
 • Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.

Lenka KRÁTKÁ, assistant professor


Research Areas

 • Czechoslovak Economic and Social History after WWII

 • Business Trips from Czechoslovakia Abroad during the State Socialism Period

 • Development of Organizational Culture in the Czech Context after 1989

 • Oral History Methodology

Courses

See SIS

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Work Experience

 • 2013 – present: assistant at the Faculty of Humanities, Charles University, Prague

 • 2013 – present: research worker at the Institute for Contemporary History, Czech Academy of Science, Prague

 • 1995 – 2012: IT Back Office Support, ŠkoFIN, Volkswagen Group, Praha

 • 1990 – 1992: secretary of the director at the hotel company Suzop, Praha

 • 1987 – 1989: assistant in the Sales department at the printing company (Jihočeské tiskárny), České Budějovice

Education

 • 2017: PhD. in economic and social history, Charles University in Prague, Faculty of Arts, thesis Czechoslovak Ocean Shipping, 1948–1989

 • 2011: MA in oral history – contemporary history, Faculty of Humanities, Charles University, Prague

 • 2008: MA in gender studies, Faculty of Humanities, Charles University, Prague

 • 2006: BA in sociology – psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University

Memberships

 • 2014 – present: member of the Czech Oral History Association’s Executive Committee

 • 2011– 2013: member of the Czech Oral History Association’s Revision Committee

Publications

 • Martin Franc – Lenka Krátká: Dějiny AMU ve vyprávěních. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění 2016

 • Domovský přístav Praha (Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989). Praha: Karolinum 2016

 • A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989. Stuttgart: ibidem Verlag 2015. British Association for Slavonic and East European Studies: BASEES Women’s Prize 2017

 • Miroslav Vaněk – Lenka Krátká (edd.): Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace, Praha: Karolinum 2014


Last change: October 13, 2017 12:05 
Share on:  
Your Feedback
Contact

Department of Oral History - Contemporary History

Charles University

Faculty of Humanities

José Martího 31

162 52 Prague 6 - Veleslavín

Czech Republic


tel.: +420 220 172 429


Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., guarantor of the study program


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, head and secretary of the department


More contacts

Getting to us